* - laukai turi būti užpildyti

Adresas

Respublikos g. 22,
Naujoji Akmenė
LT-85164

Veikla, paslaugos

PEDAGOGINIS PSICHOLOGINIS VERTINIMAS

 • Įvertiname vaiko pedagogines psichologines problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko raidą, brandą mokyklai, rekomenduojame ugdymo formą ar mokyklą.

 

SPECIALIOJI PEDAGOGINĖ PAGALBA

 • Logopedas –atlieka kalbos korekciją vaikams, turintiems įvairių kalbos, kalbėjimo, komunikacijos sutrikimų.
 • Specialusis pedagogas – teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

 

PSICHOLOGINIS KONSULTAVIMAS

Psichologas konsultuoja individualiai ir grupes:

 • Vaikus ir paauglius, turinčius elgesio, bendravimo, emocinių problemų, įveikiant psichologines krizes;
 • Moksleivius dėl savo profesinių polinkių pažinimo ir teisingesnio profesijos pasirinkimo;
 • Tėvus, turinčius bendravimo su vaiku sunkumų, norinčius padėti vaikams spręsti emocines, elgesio ar mokymosi problemas;
 • Pedagogus, norinčius padėti vaikams adaptuotis mokykloje, įveikti psichologinius sunkumus.

 

PREVENCINIS DARBAS

 • Organizuojame užimtumo grupę vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, emocinių ir elgesio problemų;
 • Rengiame ir vykdome prevencines programas rizikos grupės vaikams ir paaugliams;
 • Atliekame sociologinius ir pedagoginius tyrimus rajono ugdymo įstaigose (pagal poreikį).

 

ŠVIETIMAS IR METODINĖ PAGALBA

 • Organizuojame mokymus pedagogams ir tėvams, skaitome paskaitas bendruomenei aktualiais psichologijos ir specialiojo ugdymo klausimais.
 • Teikiame metodinę pagalbą bendrojo ugdymo įstaigose veikiančioms Vaiko gerovės komisijoms ir atskiriems specialistams optimalių vaiko ugdymo programų ir metodų parinkimo klausimais.

 

PPT PSICHOLOGAI TAIKO METODIKAS IR SIŪLO UGDYMO ĮSTAIGOMS UŽSIĖMIMUS