* - laukai turi būti užpildyti

Adresas

Respublikos g. 22,
Naujoji Akmenė
LT-85164

Veikla, paslaugos

PEDAGOGINIS PSICHOLOGINIS VERTINIMAS

 • Įvertiname vaiko pedagogines psichologines problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko raidą, brandą mokyklai, rekomenduojame ugdymo formą ar mokyklą.

 

SPECIALIOJI PEDAGOGINĖ PAGALBA

 • Logopedas –atlieka kalbos korekciją vaikams, turintiems įvairių kalbos, kalbėjimo, komunikacijos sutrikimų.
 • Specialusis pedagogas – teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

 

PSICHOLOGINIS KONSULTAVIMAS

Psichologas konsultuoja individualiai ir grupes:

 • Vaikus ir paauglius, turinčius elgesio, bendravimo, emocinių problemų, įveikiant psichologines krizes;
 • Moksleivius dėl savo profesinių polinkių pažinimo ir teisingesnio profesijos pasirinkimo;
 • Tėvus, turinčius bendravimo su vaiku sunkumų, norinčius padėti vaikams spręsti emocines, elgesio ar mokymosi problemas;
 • Pedagogus, norinčius padėti vaikams adaptuotis mokykloje, įveikti psichologinius sunkumus.

 

PREVENCINIS DARBAS

 • Organizuojame užimtumo grupę vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, emocinių ir elgesio problemų;
 • Rengiame ir vykdome prevencines programas rizikos grupės vaikams ir paaugliams;
 • Atliekame sociologinius ir pedagoginius tyrimus rajono ugdymo įstaigose (pagal poreikį).

 

ŠVIETIMAS IR METODINĖ PAGALBA

 • Organizuojame mokymus pedagogams ir tėvams, skaitome paskaitas bendruomenei aktualiais psichologijos ir specialiojo ugdymo klausimais.
 • Teikiame metodinę pagalbą bendrojo ugdymo įstaigose veikiančioms Vaiko gerovės komisijoms ir atskiriems specialistams optimalių vaiko ugdymo programų ir metodų parinkimo klausimais.

 

PPT PSICHOLOGAI TAIKO METODIKAS IR SIŪLO UGDYMO ĮSTAIGOMS UŽSIĖMIMUS

 

PSICHOLOGŲ KONSULTACIJOS IR PASKAITOS:

PPT PSICHOLOGAI TAIKO METODIKAS IR SIŪLO UGDYMO ĮSTAIGOMS UŽSIĖMIMUS

 

REKOMENDACIJOS TĖVAMS IR PEDAGOGAMS

 

PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMAS VAIKYSTĖJE. Patarimai tėvams.

 

EMOCINIO RAŠTINGUMO PROGRAMA

 

PROJEKCINĖS METODIKOS IR METODINĖ MEDŽIAGA: