* - laukai turi būti užpildyti

Adresas

Respublikos g. 22,
Naujoji Akmenė
LT-85164

Struktūra ir kontaktai

Adresas: Respublikos g. 22, Naujoji Akmenė
El. paštas ppt@akmene.lt
Telefonai
Bendras 8 425 52399

l.e.p. direktorė Jūratė Plienienė, mob. 8 619 55274

Darbuotojai:

 • Psichologė Agnė Kazlauskaitė,
 • Psichologė Daiva Skirienė,
 • Psichologė Rima Mokusienė
 • Specialioji pedagogė Andželika Adolevskienė mob. 8 612 52804,
 • Logopedė Jūratė Plienienė mob. 8 612 52804,
 • Gydytoja neurologė Daiva Rovienė,
 • Socialinė pedagogė Vilma Gadeckienė,
 • Vyr. buhalterė Liudvina Butnoriutė,
 • Ūkio dalies darbuotoja Daiva Kuplastienė.

 

 

 

 • Psichologas – įvertina vaiko raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai. Padeda asmenims spręsti įvairias psichologines problemas (bendravimo, nerimo, baimės ir kt.). teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams, tėvams. Veda seminarus ir mokymus, skaito paskaitas.
 • Specialusis pedagogas – atlieka pedagoginį vaiko įvertinimą. Įvertina specialiuosius ugdymosi poreikius. Siūlo ugdymo formą, būdus bei metodus. Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, jų tėvus, mokytojus, specialistus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais. Veda seminarus, skaito paskaitas. Renka duomenis apie specialiųjų poreikių vaikus Akmenės rajono ugdymo įstaigose.
 • Logopedas – įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus bei kalbos ir komunikacijos sutrikimus. Konsultuoja kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčius mokinius, jų tėvus, globėjus, mokytojus, specialistus logopedinės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų prevencijos bei korekcijos klausimais. Veda seminarus, skaito paskaitas. Renka duomenis apie vaikus, turinčius kalbos sutrikimų Akmenės rajono ugdymo įstaigose.
 • Gydytojas neurologas – įvertina vaikų organinius centrinės nervų sistemos pažeidimus, nustato pažeidimo priežastį ir jo gilumo laipsnį. Įvertina lėtinių somatinių bei neurologinių sutrikimų įtaką ugdymui (-si). Konsultuoja tėvus.
 • Socialinis pedagogas – koordinuoja užimtumo grupės veiklą, organizuoja vaikų užimtumą, ugdo jų socialinius įgūdžius.