* - laukai turi būti užpildyti

Adresas

Respublikos g. 22,
Naujoji Akmenė
LT-85164

Struktūra, kontaktai, darbo laikas

Adresas: Respublikos g. 22, Naujoji Akmenė
El. paštas ppt@akmene.lt
Telefonai
Bendras 8 425 52399

Darbo laikas: 

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DARBUOTOJŲ KONTAKTAI IR DARBO LAIKAS

 

 

Darbuotojas

Vardas, pavardė

Telefonas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Direktorė

Vilija Rumbinienė

861955274

8.00 -17.00

8.00 -17.00

8.00 -17.00

8.00 -17.00

8.00 -15.45

Vyr. buhalterė

Liudvina Butnoriutė

861955274

9.00 -18.00

9.00 -18.00

9.00 -18.00

9.00 -18.00

9.00 -16.45

Specialioji pedagogė

Andželika Adolevskienė

861252804

8.00 -17.00

8.00 -17.00

8.00 -17.00 (n .b.)

8.00 -17.00

8.00 -15.45

Logopedė

Jūratė Plienienė

861252804

8.00 -17.00

17.00-19.00(n. b.)

8.00 -17.0017.00-19.00 (n. b.)

8.00 -17.00

17.00-19.00 (n. b.)

8.00 -15.45

17.00-19.00 (n. b.)

Psichologė

Jurgina Simonavičienė

 

861252804

8.00 -17.00

8.00 -17.00

13.00 -17.00(n. b.)

8.00 -17.00

Psichologė

Daiva Skirienė

861252804

8.00 – 17.00

8.00 -12.00 (n. b.)

8.00 -16.30

Psichologė

Rima Mokusienė

861583948

16.00-18.30(n. b.)

16.00-18.30 (n. b.)

16.00-18.30 (n. b.)

16.00-18.30(n. b.)

16.00-18.00 (n. b)

Socialinė

pedagogė

Vilma Gadeckienė

861252804

8.00 -17.00

8.00 -17.00

13.00 -17.00

Ūkio dalies darbuotoja

Daiva Kuplastienė

861955274

15.00-19.00

15.00-19.00

15.00-19.00

15.00-19.00

15.00-19.00

 

n.b. – nuotoliniu būdu

 

 

Psichologas – įvertina vaiko raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai. Padeda asmenims spręsti įvairias psichologines problemas (bendravimo, nerimo, baimės ir kt.), teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams, tėvams. Veda seminarus ir mokymus, skaito paskaitas.

  • Specialusis pedagogas – atlieka pedagoginį vaiko įvertinimą. Įvertina specialiuosius ugdymosi poreikius. Siūlo ugdymo formą, būdus bei metodus. Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, jų tėvus, mokytojus, specialistus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais. Veda seminarus, skaito paskaitas. Renka duomenis apie specialiųjų poreikių vaikus Akmenės rajono ugdymo įstaigose.
  • Logopedas – įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus bei kalbos ir komunikacijos sutrikimus. Konsultuoja kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčius mokinius, jų tėvus, globėjus, mokytojus, specialistus logopedinės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų prevencijos bei korekcijos klausimais. Veda seminarus, skaito paskaitas. Renka duomenis apie vaikus, turinčius kalbos sutrikimų Akmenės rajono ugdymo įstaigose.
  • Gydytojas neurologas – įvertina vaikų organinius centrinės nervų sistemos pažeidimus, nustato pažeidimo priežastį ir jo gilumo laipsnį. Įvertina lėtinių somatinių bei neurologinių sutrikimų įtaką ugdymui (-si). Konsultuoja tėvus.
  • Socialinis pedagogas – koordinuoja užimtumo grupės veiklą, organizuoja vaikų užimtumą, ugdo jų socialinius įgūdžius.