* - laukai turi būti užpildyti

Adresas

Respublikos g. 22,
Naujoji Akmenė
LT-85164

Struktūra, kontaktai, darbo laikas

Adresas: Respublikos g. 22, Naujoji Akmenė

Įstaigos kodas: 300070724
El. paštas info@akmenesppt.lt
Telefonai
Bendras +370 425 52399

   

 

 

 

Darbo laikas: 

PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DARBUOTOJŲ KONTAKTAI IR DARBO LAIKAS

 

 

Darbuotojas

Vardas, pavardė

Telefonas

El. paštas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Direktorė

Vilija Rumbinienė

+37061955274

direktorius@akmenesppt.lt

8.00 -17.00

8.00 -17.00

8.00 -17.00

8.00 -17.00

8.00 -15.45

Adiministratorė

Liudvina Butnoriutė

+37061955274

buhalteris@akmenesppt.lt

9.00 -13.00

9.00-13.00

9.00 -13.00 9.00 -13.00 9.00 -13.00

Specialioji pedagogė

Andželika Adolevskienė

+37061252804

spec.pedagogas@akmenesppt.lt

8.00 -16.00

8.00-16.00

 

8.00 -12.00

13.00-16.00

(n. b.)

 

8.00 -16.00

8.00 -15.45

Logopedė

Jūratė Plienienė

+37061252804

logopedas@akmenesppt.lt

8.00 -17.00

17.00-18.00

(n. b.)

 

8.00-17.00

1700-18.00 (n. b.)

 

8.00 -17.00

17.00-18.00

(n. b.)

 

8.00 -16.45

 

 

Psichologė

Renata

Lupeikienė

+37061252804

psichologas1@akmenesppt.lt

 

8.00-12.00

12.45-17.45 (n. b.)

8.00-17.00

17.00-17.45 (n. b.)

   

Psichologė

Diana 

Diržinskė

+37061252804

psichologas2@akmenesppt.lt

 

       

8.00- 12.00

12.45-14.00

14.00-17.45

(n.b.)

Psichologė Rima

Mokusienė

 

+37061583948

psichologas3@akmenesppt.lt

16.00-18.30

(n. b.)

16.00-18.30

(n. b.)

16.00-18.30

(n. b.)

8.00-17.00

 

16.00-18.30

(n. b.)

Socialinė

pedagogė

Vilma Gadeckienė

+37061252804

soc.pedagogas@akmenesppt.lt

 

8.00-17.00

1700-18.00 (n. b.)

8.00 -17.00

17.00-18.00

     (n. b.)

Valytoja

Daiva Kuplastienė

+37061955274

15.00-19.00

15.00-19.00

15.00-19.00

15.00-19.00

15.00-19.00

 

 

n.b. – nuotoliniu būdu

 

 

Psichologas – įvertina vaiko raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai. Padeda asmenims spręsti įvairias psichologines problemas (bendravimo, nerimo, baimės ir kt.), teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams, tėvams. Veda seminarus ir mokymus, skaito paskaitas.

  • Specialusis pedagogas – atlieka pedagoginį vaiko įvertinimą. Įvertina specialiuosius ugdymosi poreikius. Siūlo ugdymo formą, būdus bei metodus. Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, jų tėvus, mokytojus, specialistus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais. Veda seminarus, skaito paskaitas. Renka duomenis apie specialiųjų poreikių vaikus Akmenės rajono ugdymo įstaigose.
  • Logopedas – įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus bei kalbos ir komunikacijos sutrikimus. Konsultuoja kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčius mokinius, jų tėvus, globėjus, mokytojus, specialistus logopedinės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų prevencijos bei korekcijos klausimais. Veda seminarus, skaito paskaitas. Renka duomenis apie vaikus, turinčius kalbos sutrikimų Akmenės rajono ugdymo įstaigose.
  • Gydytojas neurologas – įvertina vaikų organinius centrinės nervų sistemos pažeidimus, nustato pažeidimo priežastį ir jo gilumo laipsnį. Įvertina lėtinių somatinių bei neurologinių sutrikimų įtaką ugdymui (-si). Konsultuoja tėvus.
  • Socialinis pedagogas – koordinuoja užimtumo grupės veiklą, organizuoja vaikų užimtumą, ugdo jų socialinius įgūdžius.