* - laukai turi būti užpildyti

Adresas

Respublikos g. 22,
Naujoji Akmenė
LT-85164

Parašykite mums !

Apie mus

Akmenės rajono savivaldybės PPT specialistų darbas karantino metu

 

 

Akmenės rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba įkurta 1997 m. Nuo 2004 m.  ji veikia kaip savarankiška savivaldybės biudžetinė švietimo įstaiga, teikianti paslaugas, numatytas Savivaldybių pedagoginių psichologinių tarnybų pavyzdiniuose nuostatuose.

Akmenės rajono savivaldybės  PPT teikia specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą  vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų, jei mokosi bendrojo lavinimo ar specialiojoje mokykloje, ir vyresniems, jei nori įgyti pagrindinį išsilavinimą), konsultuoja jų tėvus, globėjus bei pedagogus.

Į PPT gali kreiptis:

vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai);

pats vaikas;

pedagogai, kuriems kyla problemų dirbant su vaiku.

Akmenės rajono savivaldybės  švietimo įstaigų mokiniams, jų tėvams

Naujienos

 

Tikrai kiekvienam pedagogui žinoma Plutarcho sentencija: ,,Mokinys – ne indas, kurį reikia pripildyti, o