* - laukai turi būti užpildyti

Adresas

Respublikos g. 22,
Naujoji Akmenė
LT-85164

VIEŠOJI KONSULTACIJA ,,PEDAGOGINIŲ PSICHOLOGINIŲ TARNYBŲ VAIDMUO DIDINANT ĮTRAUKTĮ“

2019-10-28 dieną Akmenės rajono savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje įvyko viešoji konsultacija, kurioje dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktoriai, Akmenės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Darius Rekis, Akmenės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Mockuvienė, Akmenės rajono savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Andromeda Makselienė. Svečius pasitikome arbatėle bei ,,Laimės pasagėlėmis“. Darbui nusiteikėme žaisdami bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių formavimo žaidimą ,,Ramunė“. Švietimo įstaigų vadovai su humoru ir geranoriškumu įsitraukė į bendravimo pratimą.

PPT direktorė pristatė LR švietimo įstatymo Nr. I-1489 5,14,21,29,34,36 straipsnių pakeitimo projektą, ,,Specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės pagalbos priemonių įsigijimo“ projektą bei ŠMM projektus ,,Patyčių dėžutė“, ,,REAGUOK.LT“, skirtus mokiniams ir mokytojams. Supažindino vadovus su tarnybos specialistais ir jų veiklos specifika, pristatė naująją psichologę Sandrą Mikuževičienę. Buvo aptartos psichologų veiklos problemos, PPT specialiojo pedagogo vykdomos veiklos ir metodinės pagalbos priemonės. Kaip teikti pagalbą autizmo spektrą turintiems vaikams bei PPT logopedo vykdomos veiklos ir metodinės pagalbos priemonės. Specialioji pedagogė A. Adolevskienė ir logopedė J. Plienienė pateikė vadovams specialiųjų poreikių vaikų ir mokinių apskaitos statistinius duomenis, palygino su respublikine situacija.

                                                                                            PPT direktorė                            Vilija Rumbinienė