* - laukai turi būti užpildyti

Adresas

Respublikos g. 22,
Naujoji Akmenė
LT-85164

VAIKO BRANDUMO MOKYTIS ĮVERTINIMAS

   Nuo š. m. gegužės 1 dienos iki rugpjūčio 31 dienos Akmenės rajono savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje atliekamas vaiko brandumo mokytis įvertinimas. Registruotis telefonu 8 425 52399 arba atvykti į tarnybą adresu Respublikos 22, Naujoji Akmenė.

   Pagal Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą 2005m. spalio 29 d. ŠMM ministro įsakymu Nr.2173, vaiko brandumo įvertinimas atliekamas tėvų prašymu ir galimas dviem atvejais:

  • jei tėvai pageidauja vaiką ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kai kalendoriniais metais jam dar nesueina 6 metai;
  • jei tėvai pageidauja leisti į pradinio ugdymo pirmą klasę vaiką, nelankiusį priešmokyklinio ugdymo grupės (arba lankiusį mažiau nei 2/3priešmokyklinio ugdymo programos laiko), kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 7 metai. Jei vaiko brandumas mokytis buvo vertintas prieš pradedant jam lankyti priešmokyklinio ugdymo grupę, leidžiant į pirmą klasę tyrimo nebereikia.
  • Vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, brandumas nėra vertinamas – jam būtina pradėti lankyti mokyklą.
  •    Įvertinus vaiko brandumą ir nustačius, kad vaikas nėra brandus mokytis pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą, ugdymas pagal minėtas programas nėra teikiamas.
  • Vaiko brandumo įvertinimą Akmenės rajono savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje atlieka psichologė Agnė Kazlauskaitė.