* - laukai turi būti užpildyti

Adresas

Respublikos g. 22,
Naujoji Akmenė
LT-85164

SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ POPIETĖ AKMENĖS SAVIVALDYBĖS PPT

Akmenės savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje įvyko rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio susirinkimas. Gausiai susirinkusias koleges pasveikino metodinio ratelio pirmininkė L. Dauparienė. S.M.A.R.T Tėvystės metodiką pristatė PPT darbuotojos, psichologė D. Skirienė ir socialinė pedagogė V. Gadeckienė. Pedagoginės psichologinės tarnybos veiklas ir problemas pristatė specialioji pedagogė A. Adolevskienė ir logopedė J. Plienienė. Pedagogės susipažino su Akmenės rajono vaikų, turinčių SUP, trijų metų skaičiaus pokyčiais. Pasidalinta, kaip švietimo pagalbos lygmenyje galima siekti aukštų ugdymo standartų, aptarta, kaip siekti švietimo pagalbos pokyčių. Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė A. Makselienė davė naudingų patarimų mokykloms, kaip atnaujinti žalingų įpročių prevencinės veiklas. Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė N. Mockuvienė renginį apibendrino, padėkojo organizatoriams. Naudingai ir turiningai praleista prieššventinė popietė.