* - laukai turi būti užpildyti

Adresas

Respublikos g. 22,
Naujoji Akmenė
LT-85164

Savišvieta – tikrasis išsilavinimo kelias

Tikrai kiekvienam pedagogui žinoma Plutarcho sentencija: ,,Mokinys – ne indas, kurį reikia pripildyti, o fakelas, kurį reikia uždegti‘. O ką galime pasakyti apie mokytoją? Ar ši sentencija tinka apibūdinti mokytojo profesinį tobulėjimą? Ko gero, daugelis be abejonės pripažins, kad šiuolaikiniame pasaulyje, perpildytame informacijos, technologijų, skubėjimo – mokytojams keliami aukščiausi kokybės standartai, tačiau trūksta susikalbėjimo įvairiuose lygmenyse: vadovų – pavaldinių, pedagogų – mokinių – tėvų, tėvų – vaikų ir t.t. Kita problema – švietimo įstaigoms trūksta švietimo pagalbos specialistų, ypač psichologų, todėl yra  nenuostabu, kad pedagogai ir įstaigų vadovai kreipiasi į pedagoginės psichologinės tarnybos specialistus, ieškodami pagalbos būdų, metodikų arba tiesiog bendravimo su psichologu.

                      Manau, sutiksime, kad norint kitam duoti, reikia pačiam turėti, tai yra nuolatos mokytis, todėl

2020-01-15 d. net penki Akmenės savivaldybės pedagoginės psichologinės specialistai žinių siekė konferencijoje ,,Ugdymas ir psichologija 2020 m“. Konferencijos temos rutuliojosi apie socialinio, emocinio intelekto ugdymą, o tai šiandien aktualu tiek pedagogams, tiek pagalbos specialistams, tiek tėvams. Ne veltui 2020 metai paskelbti  Lietuvoje emocinės sveikatos ugdymo metais, atsižvelgdami į tai  Akmenės rajono PPT parengė projektą  ,,2020  – psichinės, emocinės sveikatos metai rajone“.

Akmenės bei Ramučių gimnazijos pedagogai ir pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai klausėsi daugiau ir mažiau pedagogams žinomų pranešėjų:  profesorės, habil. dr. Vilijos Targamadzės,  vaikų ir paauglių psichiatro, LIONS QUEST Lietuva direktoriaus, socialinio ir emocinio ugdymo instruktoriaus – Lino Slušnio, Socialinio Emocinio Ugdymo Instituto tyrimų vadovės, LIONS QUEST programos instruktorės – Joviltės Beržanskytės, psichoterapeutės, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro pranešėjos, vaikų ir paauglių psichiatrės- Dalios Elenos Mickevičiūtės, vaikų psichologės, VšĮ ,,Laimingas vaikas“ įkūrėjos ir vadovės- Mildos Karklytės-Palevičienės, vaikų psichiatrės – Editos Ūsonienės,  etikos mokytojos metodininkės- Justinos Darulienės, psichologijos doktoranto, klinikinio psichologo, VU Psichologijos instituto Suicidologijos tyrimų centro mokslo darbuotojo ir lektoriaus – Dr. Said Dadaševo.

Pranešimų temos intrigavo, vertė suklusti, kvietė į diskusijas, svarbiausia motyvavo ne stovėti vietoje, dejuoti, o ieškoti būdų, kaip padėti sau, vaikams, tėvams ir mokytojams.
Vilijos Targamadzės pranešimas ,,Naujoji (ne)atrastoji mokinių karta: modus vivendi” kvietė susimąstyti, ar kiekvienas tėvas ir pedagogas šiandien žino, kaip elgtis, kai, komunikuojant su paaugliu, jis ,,nuspaudžia mygtuką“ :  ,,Aš tave užblokavau“.

Pranešimas ,,Socialinis ir emocinis ugdymas (SEU), formuojamasis vertinimas“ parodė, kaip susiję SEU ir formuojamasis vertinimas, kaip vertinti SEU įgūdžius, kam reikalingi SEU pasiekimo aprašai.

Pranešimas „Sudėtingi“ vaikai ar tėvai? Darbas su tėvais pedagogo praktikoje“ mokė bendravimo su tėvais meno, kaip tapti draugais, o ne priešais, tai yra pereiti nuo konflikto iki bendradarbiavimo.

Tema ,,Kada ir kam galime perduoti estafetės lazdelę? Mokytojo vienišumas pagalbos vaikams sistemoje“ atvėrė akis, kodėl 80% švietimo pagalbos specialistų rekomendacijų neveikia.

Pranešimas ,,Koks suaugusiųjų elgesys padeda mažinti patyčias ir jų pasekmes” mokė, kaip elgtis, kai vaikas provokuoja, kaip susikurti netoleruojamo elgesio pasekmes, ne bausmes.

 Tema ,,Krizės valdymas mokykloje po savižudybės ” padėjo suprasti savižudybių prevencijos modelius bei postvenciją.

Išklausius pranešimą ,,Du kilogramai patirties ugdant socialines emocines kompetencijas“   į mūsų žinių bagažą pateko tikrai ne du kilogramai, o greičiau 22 kg. Lektorės pateikė metodiką, kaip praktiškai ugdomos socialinės emocinės kompetencijos, kaip mokiniui, mokytojui, ar tėvui pažinti save, kaip ugdytis socialinį sąmoningumą.

          Tikimės, kad pedagogų ir specialistų, kurie didelį dėmesį skiria savišvietai, bando pagerinti savo ir kitų asmenų socialines emocines kompetencijas  mūsų rajone daugės.

 

 

 

                                                     PPT direktorė                                                  Vilija Rumbinienė