* - laukai turi būti užpildyti

Adresas

Respublikos g. 22,
Naujoji Akmenė
LT-85164

Pradedamas vertinti vaikų brandumas mokytis

Nuo gegužės 1 dienos iki rugpjūčio 31 dienos Akmenės rajono savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje atliekamas vaiko brandumo mokytis įvertinimas, vertinimą atlieka psichologė Agnė Kazlauskaitė.

Brandumo mokytis vertinimas atliekamas:

  • jei tėvai pageidauja vaiką ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kai kalendoriniais metais jam dar nesueina 6 metai;

  • jei tėvai pageidauja leisti į pradinio ugdymo pirmą klasę vaiką, nelankiusį priešmokyklinio ugdymo grupės (arba lankiusį mažiau nei 2/3priešmokyklinio ugdymo programos laiko), kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 7 metai. Jei vaiko brandumas mokytis buvo vertintas prieš pradedant jam lankyti priešmokyklinio ugdymo grupę, leidžiant į pirmą klasę tyrimo nebereikia;

  • vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, brandumas nėra vertinamas – jam būtina pradėti lankyti mokyklą;

  • įvertinus vaiko brandumą ir nustačius, kad vaikas nėra brandus mokytis pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą, ugdymas pagal minėtas programas nėra teikiamas.

Registruotis telefonu 8 425 52399 arba atvykti į Tarnybą adresu Respublikos 22, Naujoji Akmenė.