* - laukai turi būti užpildyti

Adresas

Respublikos g. 22,
Naujoji Akmenė
LT-85164

PPT KONFERENCIJA

PEDAGOGINIŲ PSICHOLOGINIŲ TARNYBŲ VAIDMUO DIDINANT ĮTRAUKTĮ

 

   2023-11-06 dieną Akmenės rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba organizavo konferenciją ,,Gera mokytojų ir mokinių savijauta – raktas į gerus ugdymosi rezultatus“, kurioje dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigų pedagogai, Akmenės rajono savivaldybės vicemeras Tomas Martinaitis, Akmenės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Darius Rekis, Akmenės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Andželika Rebrovaitė.

   Pedagoginė psichologinė tarnyba vykdė sveikatos rėmimo programos projektą, kurios tikslas buvo mažinti įtampą ruošiantis įtraukiąjam ugdymui, kai itin svarbu ne tik  aukšta įvairialypė dalykinė kompetencija, bet ir asmeninė vidinė emocinė stiprybė. Mokytojų stiprinimas, įgalinimas – būtina sąlyga geresniems vaikų ugdymosi  rezultatams. Tarnybos direktorė Vilija Rumbinienė pristatė projektą ir moderavo konferenciją. Tyrimą ,,Švietimo pagalbos prieinamumas ir efektyvumas Akmenės rajono ugdymo įstaigose“  atliko ir pristatė Akmenės rajono savivaldybės PPT vyresnioji specialioji pedagogė Andželika Adolevskienė. Su nesmurtinės komunikacijos principais  ir bendravimo trikdžiais supažindino lektorė, nesmurtinės komunikacijos praktikė, fasilitatorė, mediatorė Enrika Benevičienė. Emocionalus lektorės pranešimas sužadino smalsumą pasigilinti į tarpusavio bendravimo subtilybes, empatiją, bendravimo trikdžius. Keturių mokyklų direktoriaus Vaido  Bacio pranešimas ,,Emocinės pagalbos modelis įtraukiojo ugdymo procese“, leido susipažinti su tvarka ir jo vadovaujamų mokyklų politika įtraukiojo ugdymo atžvilgiu. Įdomu buvo išgirsti išskirtinį požiūrį į „programos išėjimą“, į skatinimo sistemą, bendradarbiavimo galimybes. Akmenės PPT psichologė Rima Mokusienė atliko rajono ugdymo įstaigose dirbančių mokytojų apklausą „Kaip jautiesi, mokytojau?“, kurios tikslas išsiaiškinti, kaip jaučiasi Akmenės rajono  pedagogai ir kokios pagalbos jiems reikėtų. Duomenys parodė, kad pusei respondentų emocinę įtampą kelia švietimo pertvarkos ir didėjantys reikalavimai. Dauguma mokytojų pageidauja psichologinių konsultacijų, psichologinio pobūdžio seminarų, meno terapijos užsiėmimų, supervizijų grupių, konsultavimo, susijusio su įtraukiuoju ugdymu. Atsižvelgdama į tyrimų rezultatus, rekomendacijas, atliepdama mokyklų poreikius bei savo galimybes, tarnyba teiks socialinę, psichologinę, specialiąją, švietimo pagalbą rajono įstaigų darbuotojams.

 

 

Projekto vadovė                          Rima Mokusienė