* - laukai turi būti užpildyti

Adresas

Respublikos g. 22,
Naujoji Akmenė
LT-85164

PADĖKIME SAVO VAIKUI

Ugdyti harmoningos vaiko asmenybės neįmanoma, jeigu jo kalba nepakankamai tobula. Dauguma vaikų į darželį ar mokyklą ateina turėdami pakankamai susiformavusią kalbą: aiškiai taria kalbos garsus, platus jų žodynas, sudarinėja gramatiškai taisyklingus sakinius, rišliai pasakoja. Tačiau dalis vaikų turi vienokių ar kitokių kalbos sutrikimų, kurie gali būti mokymosi sunkumų priežastis. Todėl labai svarbu laiku ir kuo anksčiau pastebėti sutrikimus bei padėti vaikui taisyti netaisyklingą tarimą, priminti, kaip reikia taisyklingai kalbėti. Kartais net menkas vieno garso netaisyklingas tarimas gadina vaiko kalbą. O jeigu, vaikas netaria keleto garsų arba netiksliai artikuliuoja juos, kalba gali būti visai nesuprantama. Laiku nepašalinti tarimo trūkumai vėliau trukdo vaikui sėkmingai mokytis rašytinės kalbos.
Jeigu   jums atrodo, kad vaiko kalba nepakankamai išlavėjusi pagal amžių, sunkiai suprantama aplinkiniams, vaikas painioja, netaria kai kurių ar daugelio garsų, „iškraipo” ar sutrumpina žodžius, nedelsdami ieškokite logopedo konsultacijos.
Logopedinių pratybų metu:
Mokoma(si) taisyklingai tarti garsus;
Lavinama foneminė klausa;
Tobulinami garsinės analizės ir sintezės įgūdžiai;
Tobulinamas kalbos gramatinis taisyklingumas;
Ugdoma rišlioji kalba;
Tobulinami skaitymo ir rašymo įgūdžiai.
Logopedinė pagalba jums gali būti suteikta Akmenės rajono savivaldybės Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, kuri įsikūrusi Respublikos g. 22, Naujojoje Akmenėje. Čia ikimokyklinio amžiaus vaikams, mokiniams yra vedami individualūs logopediniai užsiėmimai (kai ugdymo įstaigoje nėra švietimo pagalbos specialistų ar vaikas nelanko ugdymo įstaigos, kitais išskirtiniais atvejais).
Dirbama individualiai, atsižvelgiant į vaiko (mokinio) gebėjimus. Parenkamos tinkamiausios mokymo formos, būdai. Logopedinės pratybos vyksta po pietų 1 kartą per savaitę nustatytu laiku. Pratybų trukmė iki 45 min. Pratybos yra nemokamos.

Akmenės rajono savivaldybės
Pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė Jūratė Plienienė
(tel. 8 612 52804, 8 684 13812)