* - laukai turi būti užpildyti

Adresas

Respublikos g. 22,
Naujoji Akmenė
LT-85164

Metodinė popietė

Mokyklų socialinių pedagogų metodinė popietė Akmenės rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje


2015 m. gruodžio 28 dieną Akmenės rajono ugdymo įstaigų socialiniai pedagogai susitiko su Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais. Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė R.Balkevičienė supažindino su tarnybos istorija ir veikla. Pristatė filmuotą medžiagą „Rekomendacijas dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“. Buvo ne tik žiūrima filmuota medžiaga, bet ir diskutuojama, kaip reikėtų reaguoti, kaip elgtis, kai pasireiškia mokinio netinkamas elgesys, kokias taikyti poveikio priemones ir kokiu atveju. Kokie veiksmai būtini, kai mokykloje mokinys turi draudžiamų daiktų. Taip pat buvo diskutuojama apie pagrįstus fizinius veiksmus mokinio atžvilgiu, kurių galima imtis, siekiant nutraukti mokinio elgesį, keliantį realų pavojų jo paties ir kitų asmenų gyvybei, sveikatai, psichologiniams ar fiziniam saugumui. Kalbėta apie laikinos ugdymo vietos pakeitimą, t.y. vaiko atskyrimą nuo mokinių dėl vaiko netinkamo elgesio pamokoje (išvedimas iš pamokos pas specialistą). Po seminaro specialistai apibendrino gautą informaciją, pasidalino savo patirtimi, užtikrinant saugią aplinką ugdymo įstaigose.
Buvo sudarytas ir patvirtintas Socialinių pedagogų metodinio būrelio ateinančių metų darbo planas.
Nuotraukoje: metodinės popietės dalyviai.
Metodinio būrelio pirmininkė Audronė Vitkutė