* - laukai turi būti užpildyti

Adresas

Respublikos g. 22,
Naujoji Akmenė
LT-85164

KONKURSAS VYR. BUHALTERIO PAREIGOMS UŽIMTI

Akmenės rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba (biudžetinė įstaiga; Respublikos g. 22, LT-85164 Naujoji Akmenė; kodas 300070724) skelbia konkursą vyr. buhalterio (darbuotojo dirbančio pagal darbo sutartį 1 etatu) pareigoms (lygis – A2) užimti. Darbo krūvis – 40 val. per savaitę.

Vyr. buhalteris privalo organizuoti įstaigos buhalterinę apskaitą, rengti įstaigos biudžeto projektus pagal kiekvieną finansavimo šaltinį, užtikrinti finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka, tinkamą finansinių ir apskaitos dokumentų rengimą ir įforminimą. Taip pat tinkamai vykdyti kitas funkcijas, numatytas įstaigos nuostatuose, pareigybės aprašyme, darbo tvarkos taisyklėse.

Reikalavimai pretendentams:

 1. Lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus.
 2. Aukštasis universitetinis arba aukštesnysis finansinis ar buhalterinis išsilavinimas.
 3. Ne mažesnė kaip 1 metų buhalterinės apskaitos, finansų, ekonomikos darbo patirtis.
 4. Buhalterinio darbo patirtis biudžetinėje įstaigoje.
 5. Mokėti dirbti buhalterinės apskaitos programa „BIUDŽETAS“ pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistema (VSAKIS).
 6. Gebėti dirbti kompiuterinėmis programomis Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).
 7. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus.

Papildomi reikalavimai: atsakingumas, pareigingumas, nekonfliktiškumas.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentas privalo pateikti:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas.
 4. Gyvenimo aprašymą (CV).
 5. Dokumentai priimami nuo 2018 m. rugsėjo 11 d. iki 2018 m. rugsėjo 24 d.

Pretendentai atitinkantys reikalavimus kviečiami į pokalbį.

Pokalbis vyks 2018 m. rugsėjo 26 d. 9 val.

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.